สายไฟบ้าน

ใช้เพื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน

  • 1,020
  • หมวดหมู่สินค้า :
    1. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
    1. สายไฟบ้าน
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

60227 IEC 01 (THW)


60227 IEC 10 (4C-G)