สายไฟรถยนต์

สายไฟสำหรับใช้ในรถยนต์ มอร์เตอร์ไซส์

  • 1,111
  • หมวดหมู่สินค้า :
    1. รถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
    1. สายไฟรถยนต์
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

AV

A : Low-voltage wire for automobiles

V : Vinyl

Wires used in low voltage circuits in automobiles
(vehicles and motorcycles)

A : Low-voltage wire for automobiles        

V : Vinyl        

S : Thin type    

Wires used in low voltage circuits of automobiles(vehicles and motorcycles)

A : Low-voltage wire for automobiles        

V : Vinyl    

SS : Super Thin type    

Wires used in low voltage circuits in  automobiles(vehicles and motorcycles)

A : Low-voltage wire for automobiles        

V : Vinyl

SS : Super Thin type          

H : Non-crosslinked heat-resistant

Wires used in low voltage circuits requiring heat-resistance such as in engine rooms of

automobiles (vehicles and motorcycles) and application for a location requiring thinner

wires than AVX wires