ติดต่อกิจการ/ร้านค้า

บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด

150/14,17-20 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110